Notice: Undefined variable: ub in /var/www/stepprintpower.dk/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Deprecated: strripos() [function.strripos]: Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /var/www/stepprintpower.dk/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Miljø - Step Print Power

Print med omtanke for miljøet

Har du det ligesom os, at tryksager skal produceres med omtanke for miljøet?
Så er Step Print Power den helt rigtige samarbejdspartner for dig, for i over 20 år har omtanke for miljøet været en del af vores DNA.

Vi matcher stadig hele tiden de nyeste miljøkrav og har vores grønne dokumentation på plads. Det giver dig mulighed for at mærke dine tryksager, så din miljøprofil også bliver synlig for dine kunder og modtagere. Det giver mening – og god samvittighed.

Blandt de første grønne trykkerier

Allerede i 1998 fik vi, som det første trykkeri på Fyn, certificeret vores miljøledelsessystem ISO 14001 og licens til Svanemærket. I 2002 opnåede vi som den kun 4. trykvirksomhed i Danmark licens til FSC og senere licensen til PEFC. Vores trykkeri i Svendborg var således blandt de første trykkerier i landet, der målrettet valgte at arbejde for et bedre miljø. Hensynet til miljøet har altså spillet en central rolle hos os i mange år, og i dag er det en naturlig og integreret del af hverdagen for alle medarbejdere i Step Print Power.

Reduceret
el-forbrug
%
Reduceret papiraffald
%
Reduceret papaffald
%

Målrettet reducering af energiforbrug

Selvom vores strøm er 100% grøn, så arbejder vi stadig målrettet med at nedbringe vores energiforbrug.
To gode (og grønne) eksempler er den i 2019 påbegyndte udskiftning til LED og udfasningen af vores pladefremkaldelse. Allerede i 2019 betød det, at vi reducerede vores el-forbrug med 9% sammenlignet med året før. Den tendens er fortsat i årene efter.

Mindre spild og affald

Mindre spild og nedbragte affaldsmængder er helt naturligt en del af Step Print Powers miljømålsætninger.
Vi måler på makulatur og affald, hvor vi løbende korrigerer og gennemfører tiltag.
Med en fokuseret indsats opnåede vi allerede fra 2018 til 2019 følgende reduktioner i vores mængde af affald:

 • Papiraffald – reduceret med 10,3% svarende til 40.190 kg pr. år
 • Papaffald – reduceret med 28,6% svarende til 1.600 kg pr. år

Sparede indkøb og bortskaffelse af kemi

I maj 2020 foretog Step Print Power en miljømæssigt set vigtig ændring i vores tekniske setup. Her overgik vi nemlig til kemifrie offsetplader i produktionen. Det er en ny teknologi, der har givet os mulighed for reducere vores miljøbelastning markant:

 • Besparelse på indkøb af 1.580 liter pladefremkalder
 • Besparelse på indkøb af 280 liter gummiering
 • Besparelse på bortskaffelse af 1.850 kg kemi
 • Besparelse i energiforbruget på 18.000 kWh pr. år ved udfaset pladefremkalder-unit

Grøn strøm

100% grøn strøm i vores produktion

Step Print Power bruger udelukkende strøm fra danske vindmøller i vores produktion. Det er et meget vigtigt klimatiltag for os, og ved underskrivelsen af aftalen med Energi Team ApS blev der udstedt et certifikat, der dokumenterer, at vi siden 1. januar 2020 har købt grøn, dansk vindmøllestrøm.

Strømmen købes fra såkaldte VE-anlæg, og Energi Team ApS har samtidig forpligtet sig til at gennemføre klimatiltag, der reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den mængde energi, vi forbruger på trykkeriet.

BÆREDYGTIG UDVIKLING: FN’s verdensmål 

Step Print Power tager aktivt del i arbejdet med flere af FN’s Verdensmål. Med grønne ambitioner, en række tiltag i vores produktion og ændringer i vores måde at arbejde på, vil vi være med til at gøre en bæredygtig forskel. Gøre en verden til forskel.

FN’s Verdensmål nr. 7 - Bæredygtig energi
Hos Step Print Power køber vi udelukkende grøn strøm, dvs. strøm, der er genereret af danske vindmøller. Ved at gøre al strøm i vores produktion grøn, så bliver verdensmålet omkring bæredygtig energi meget konkret i vores hverdag – og netop bevægelsen mod 100% grøn strøm kan gøre en stor forskel, når vi skal gøre virksomhedens bæredygtige ambitioner til virkelighed.

Vi tænker samtidig grøn og bæredygtig strøm hele vejen rundt i – og udenfor - Step Print Power.

For når vi eller vores gæster drager fra vores matrikel på Ryttermarken, så har vi mulighed for at tage den grønne strøm med os. Vi har nemlig opstillet ladestandere til de ansatte og gæster, der kører i el- eller hybridbil.

Under punktet FN’s Verdensmål nr. 12 - Ansvarlig forbrug og produktion kan du læse mere om vores tiltag for at nedbringe energiforbruget og skærpe miljøprofilen i Step Print Power yderligere.

FN’s Verdensmål nr. 12 - Ansvarlig forbrug og produktion
”Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på….”

Sådan indledes beskrivelsen af FN’s Verdensmål 12 på hjemmesiden verdensmaalene.dk

Den indledning er vi hos Step Print Power helt på linje med, og vi reducerer konstant vores virksomheds fodaftryk på naturen ved netop at stå for en ansvarlig produktion, hvor vi løbende udvikler tingene i en grøn og bæredygtig retning.

Det gør vi bl.a. med….:

 • løbende grønne investeringer i vores produktionsapparat
 • fokus på nedbringelse af energiforbrug, spild og affaldsmængder
 • grøn strøm i hele vores produktion og virksomhed
 • brugen af miljøcertificerede løsninger og materialer i produktionen (fx Svanemærket papir)
 • miljøledelse efter ISO 14001
 • sikker håndtering af kemisk affald
 • bæredygtighed på dagsordenen, når vi rådgiver vores kunder
 • en synlig grøn profil

Arbejdet med den grønne profil hos Step Print Power er i øvrigt langtfra ny. Vi har i flere årtier haft det grønne som en naturlig del af vores DNA.

Verdensmål nr. 13 - Klimaindsats
Siden 1990 er udledningen af de såkaldte drivhusgasser blevet mere end 50 procent højere.

Det skal vi gøre noget ved, og vi skal alle bidrage. Hos Step Print Power har vi derfor FN’s Verdensmål nr. 13 på vores grønne agenda, fordi vi tror på, at vi med vores lokale tiltag kan bidrage til at vende udviklingen.

Her er vores certificering efter ISO 14001 et helt centralt værktøj, når vi både på meget kort og på langt sigt skal tænke og ikke mindst agere grønt.

Et andet vigtigt værktøj i klima-indsatsen er vores certificering til at bruge klimaberegningsværktøjet “ClimateCalc”. Her er det muligt at beregne klimabelastningen på den enkelte tryksag lavet i vores offset-maskiner eller digitalprintere. Dermed kan Step Print Power på en nem og overskuelig måde dokumentere, at vi når de opstillede miljømål på dine tryksager – og du har adgang til data, som du kan bruge i arbejdet med din virksomheds miljøprofil.

Det betyder helt konkret, at vi kan tilbyde dig den præcise klimabelastnings udregning på din tryksag og rådgive dig om valg af f.eks. papir, der kan reducere tryksagens CO2-udledning. Desuden kan vi tilbyde at klimakompensere din tryksag.

Verdensmål 15 - Livet på land
Step Print Power er certificeret til at tilbyde forskellige miljømærker, herunder Svanemærket, som er det officielle nordiske miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug, og derigennem bidrager en Svanemærket tryksag til bl.a. en renere natur, et mindre klimaaftryk og en bæredygtig fremtid.

I tilgift hertil tilbyder vi FSC- og PEFC-mærkede tryksager, som gennem sporbarhed sikrer, at papiret kommer fra kontrollerede skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. FSC-ordningen er et andet godt eksempel på en ordning og løsning, der i årtier har været tænkt ind i den grønne omtanke hos Step Print Power. For FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede, får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Endelig kan vi tilbyde at beregne den samlede miljøbelastning på en stor del af vores sortiment, så du herigennem kan håndplukke den mest bæredygtige løsning, når du vælger sit produkt.

Det gør du og vi gennem ClimateCalc-klimaberegneren, der kan findes mere om her: https://dk.climatecalc.eu/

 

 

 

ClimateCalc

Step Print Power har certificering til brug af klimaberegningsværktøjet “ClimateCalc”, som kan beregne klimabelastningen på den enkelte tryksag lavet i vores offset-maskiner eller digitalprintere. Dermed kan Step Print Power på en nem og overskuelig måde se og samtidig dokumentere, om de enkelte miljømål opnås.

Det betyder helt konkret, at vi kan tilbyde dig den præcise klimabelastnings udregning på din tryksag og rådgive dig om valg af f.eks. papir, der kan reducere tryksagens CO2-udledning. Desuden kan vi tilbyde at klimakompensere din tryksag.

Miljøledelse ISO 14001

Step Print Power er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Det forpligter os til, at vi hele tiden øger vores miljø-ambitioner og definerer nye miljømålsætninger, når de tidligere er indfriet. Som ISO 14001 certificeret produktionsvirksomhed skal vi leve op til internationale standardkrav om miljøledelse, det er samtidig et redskab til at overvåge, styre og nedbringe miljøbelastningen af vores produktion. Det Norske Veritas gennemfører audit en gang om året og kontrollerer, at vi lever op til standarden, og at vi følger de formål og procedurer, vi har besluttet og beskrevet i virksomhedens miljøhåndbog. På den måde giver certificeringen os nogle vigtige værktøjer til vores målrettede miljøledelse.

Svanemærket

Tryksager med svanemærket lever op til nedenstående krav:

 1. Skrappe krav til anvendelse af kemikalier
 2. Skrappe krav i alle faser af produktets fase
 3. Løbende opdatering på nyeste viden og udvikling
 4. Produktspecifik kontrol og certificering

Vores produktion i Svendborg er Svanemærket. Det dokumenterer, at trykkeriet overholder Nordisk Miljømærknings skrappe miljøkrav til tryksager. Med en svanemærket tryksag har du som kunde en garanti for, at vi fra start til slut producerer din tryksag med det størst mulige hensyn til mennesker og miljø.

Siden 1998 har Step Print Power arbejdet aktivt på at optimere trykkeriets drift, så vi kan tilbyde vores kunder en produktion, hvor ansvar og miljøbevidsthed sætter dagsordenen. Vi har igennem mange år haft en af Danmarks allerhøjeste andele af miljøsalg.

FSC®

FSC's 10 grundprincipper:

 1. Overholdelse af lovgivning
 2. Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår
 3. Oprindelige folks rettigheder
 4. Forholdet til lokalsamfundet
 5. Skovens goder
 6. Miljøværdier og påvirkning
 7. Driftsplanlægning
 8. Overvågning og vurdering
 9. Høje bevaringsværdier
 10. Gennemførelse af driften

Læs mere om FCS på https://dk.fsc.org/dk-dk

Når du og vi vælger at benytte FSC-certificeret papir, så støtter vi aktivt bæredygtig skovdrift. FSC-mærket garanterer, at de benyttede træ- og papirprodukter stammer fra bæredygtigt drevne skove og hvert enkelt produkt vil kunne spores. Det er skove, hvor der kun hugges det tømmer, som skoven selv kan nå at reproducere. Desuden bliver hensynet til både menneskers og dyrs levevilkår også sikret og kontrolleret.

PEFC

PEFC’s 10 grundprincipper

 1. Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten
 2. Beskyttelse biologisk vigtigt skovområde
 3. Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift som er et resultat af konverteringer af skov
 4. Forbud mod anvendelse af de mest farlige kemikalier og GMO'er
 5. Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd, og fremme af den lokale beskæftigelse
 6. Anerkender princippet om frit, forudgående og informeret samtykke (FPIC) , FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder , og ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk
 7. Respekt for ejendoms- og brugsrettigheder såvel som sædvanlige og traditionelle rettigheder
 8. Bestemmelser om samråd med lokalbefolkningen og interessenter
 9. Overholdelse af gældende lovgivning
 10. Kræver virksomheder at påvise overensstemmelse med social-, sundheds- og sikkerhedskrav i sporbarhedscertificering.

Læs mere om PEFC på https://www.pefc.dk/

PEFC er en sporbarhedscertificering, på samme måde som FSC. Mærket sikrer bæredygtighed og garanterer, at vi kan spore det valgte papir hele vejen tilbage til bæredygtigt drevne skove. Interessen for certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træprodukter bunder oprindeligt i et ønske om at beskytte regnskoven mod rydninger og ulovlige hugster. Den er siden vokset til at dække alverdens skove.

FSC- og PEFC-miljømærkede træfiberplader

I 2019 kunne Step Print Power for første gang miljømærke træfiberbaserede plader, som IKKE er papir eller karton. Vores storformat-printafdeling leverede i sommeren 2019 således den første ordre på FSC-mærkede OSB Træfiberplader til Heartland, som er en af Fyns store festivaler.

Vi har siden udvidet produktviften af FSC- og PEFC-mærkede produkter, og Step Print Power tilbyder i dag print på mange alternative træfiberbaserede plader (bl.a. på Troldtekt® akustikdæmpende loftplader og Dispa®, der er et kraftigt skilte- og displayboard-materiale).