Øhavsmuseet

Komplet samarbejds- og sparringspartner

Øhavsmuseet Faaborg henvendte sig til os med ønsket om nogle helt konkrete skilte- og dekorationsløsninger i forbindelse med etableringen af det helt nye museum ”….for indre og ydre landskaber”. Oprindeligt skulle vi ”kun” byde ind med bannersystemer, vinduesfolie, mindre ad hoc-opgaver og montering af bannere i udstillingen. Undervejs i arbejdet med disse løsninger udviklede dialogen og samarbejdet sig til at omfatte en bredere vifte af ydelser, og kunden ønskede mere rådgivning omkring valg af de rette løsninger. Derfor udviklede opgaven sig fra montering + levering af delelementer til rådgivning omkring medievalg, specialeløsninger og montagedelen.

Smarte og kreative løsninger

Buede bannersystemer med bannere som giver et ”real” effekt. Vi fandt den rigtige samarbejdspartner på buede bannersystemer og rådgav kunden frem mod den rigtige løsning. Vi leverede mosekaser med 3D-effekt, sølv skærefolie som skulle monteres på forskellige overflader, forskellige skilte løsninger og fuld bil-dekoration.

Kundens oplevelse

Anne Høyby, leder af publikum og forretningsudvikling, Øhavsmuseet Faaborg:
”Vores samarbejde startede med, at vi godt vidste, hvad vi skulle bruge, nemlig en samarbejdspartner, der havde styr på avancerede folieløsninger. Der bød Step Print Power sig til, og desto tættere, vi kom på åbningen af museet, desto tættere blev vores samarbejde. Det skyldtes blandt andet, at Step stod klar med nogle ret brede kompetencer, der rakte fra rådgivning om standardfolier til specialistrådgivning omkring meget avancerede folieløsninger. Når man skulle åbne en udstilling som vores, så havde vi netop brug for kreative løsninger, der ikke var standard. For dele af udstillingen, for eksempel vores lyttestandere, skulle placeret udendørs. Her skulle de tilpasses naturen ud fra Naturstyrelsens retningslinier, og de skulle kunne holde vil vejr og vind. Det blev også en ret avanceret helfolie, da vores bil skulle helfolieres, og vi synes selv, at den rent grafisk blev kronen på værket. Det har hele vejen igennem været en stor hjælp, at Step havde en projektleder siddende som en fast kontakt, som vi kunne henvende os til. Det er samtidig rart at have så mange kompetencer og muligheder samlet hos én samarbejdspartner”