Hos STEP PRINT POWER får du andel i en stærk miljøprofil

STEP PRINT POWER har gennem et intensivt og målrettet miljøarbejde gennem mere end 22 år skabt en af branchens stærkeste miljøprofiler. Derfor er vi godt rustet til at imødekomme tidens stadig strengere krav til at værne om klimabalancen og reducere udledningen af drivhusgasser.

Vi var med fra starten. Allerede i 1998 fik vi, som det første trykkeri på Fyn, certificeret vores miljøledelsessystem ISO14001 og licens til Svanemærket. I 2002 opnåede vi som den 4. virksomhed i Danmark licens til FSC. Senere fulgte også licens til PEFC. Vores trykkeri på Ryttermarken 17A var således blandt de allerførste trykkerier i landet, der bevidst og målrettet valgte at kæmpe for et bedre miljø. På den måde har hensynet til miljøet spillet en aktiv rolle i så mange år, at det i dag er en naturlig og integreret del af hverdagen blandt alle medarbejdere i STEP PRINT POWER. - Kort og godt var vi first movers og allerede langt ud over stepperne inden disse termer og begreber blev moderne og almindelig brugt.

STEP PRINT POWER tilbyder miljøvenlige grafiske løsninger uden ekstra omkostninger for dig. Tag ansvar og deltag aktivt i en fortsat målrettet indsats for at støtte en bæredygtig fremtid; for dine børn og børnebørns skyld.

Mærk dine tryksager. Det giver mening og god samvittighed!
Vi kalder det omsorg og socialt ansvar.

 

Miljøledelse ISO14001
STEP PRINT POWER er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO14001. Det forpligter os til, at vi hele tiden øger vores ambitioner og definerer nye miljømålsætninger, når de tidligere er indfriet. Det Norske Veritas gennemfører audit en gang om året og kontrollerer, at vi lever op til standarden og de formål og procedurer, vi har besluttet og beskrevet i virksomhedens miljøhåndbog.

Svanemærket
STEP PRINT POWER's produktion i Svendborg er Svanemærket. Det dokumenterer at trykkeriet overholder Nordisk Miljømærknings skrappe miljøkrav til tryksager. Med en svanemærket tryksag får vores kunder garanti for, at tryksagen fra start til slut er produceret med det størst mulige hensyn til miljøet, og dermed også til mennesker. Vi har siden 1998 været aktiv og brugt mange ressourcer på at optimere driften og forholdene omkring ansvarsfuld og miljøbevidst produktion. Trykkeriet har igennem mange år haft en af Danmarks allerhøjeste andele af miljøsalg.

FSC®
Når vi vælger at benytte FSC-certificeret papir, støtter vi aktivt bæredygtig skovdrift. FSC-mærket garanterer at de benyttede træ- og papirprodukter stammer fra bæredygtigt drevne skove. Det forudsætter bl.a. at der ikke hugges mere tømmer, end skoven selv kan nå at reproducere. Desuden bliver hensynet til både menneskers og dyrs levevilkår også sikret og kontrolleret. Også i skovbruget foretages en årlig revision, hvor uvildige 3. parts aktører gennemfører audits, som sikrer at virksomhederne overholder de regler og forudsætninger, der er beskrevet i standarden.

PEFC
PEFC er en sporbarhedscertificering, på samme måde som FSC. Mærket sikrer også bæredygtighed og garanterer, at det valgte papir kan spores hele vejen tilbage til bæredygtig drevne skove. Interessen for certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træprodukter bunder oprindeligt i et ønske om at beskytte regnskoven mod rydninger og ulovlige hugster. Den er siden vokset til at dække alverdens skove. Også her bliver vi årligt auditeret af 3. part uvildigt organ.

CO2 neutral
CO2 neutral betyder at CO2 emissionen er reduceret til netto nul. CO2 neutralitet opnås gennem en kombination af tiltag. Det sker på den ene side ved intern reduktion gennem energibesparelser i egen produktion, og på den anden side ved ekstern reduktion gennem carbon offsetting som indebærer, at for hvert kilo udledt CO2 spares en tilsvarende mængde ved investering i projekter til CO2 reduktion andre steder i verden, f.eks. vind-, vand- og solenergi. Man kan klimakompensere en tryksag ved at købe aflad, men det gør ikke tryksagen CO2 neutral. På den baggrund tilbyder Step Print Power ikke tilkøb af aflad, og heller ikke at beregne CO2 belastningen på givne tryksager.

Cradle to Cradle
Det amerikanske Cradle to Cradle-miljømærke er inden for de seneste år dukket op i markedsføringen af tryksager. På dansk kaldes mærket Vugge til Vugge. Cradle to Cradle-standarden er i sit udgangspunkt udviklet med sigte på byggeri, og har ikke nogen specifikke kriterier for grafiske produkter. Cradle to Cradle vægter især bionedbrydelighed og grænseværdier for tungmetaller højt. Men i princippet er tryksager bionedbrydelige, og der indgår ikke tungmetaller i produktionen ved fremstilling af tryksager. Til sammenligning ses f.eks. grænser helt op til 1000 ppm for tungmetaller i Cradle to Cradle-standarden, hvor grænsen i kriterierne for Svanemærket er på 100 ppm. STEP PRINT POWER mener, at Cradle to Cradle-miljømærket er overflødigt og har ikke aktuelle planer om, at supplere vores øvrige licenser og certificeringer med dette mærke.

Miljømærker

Her kan du se udvalget af de miljømærker, du som kunde hos STEP PRINT POWER kan vælge at benytte i dine tryksager.

Vægtberegner

Tryksagens format:

Bredde: mm
Højde: mm

Antal sider:

Indhold: sider
Omslag: sider

Papirets gramvægt:

Indhold: gr.
Omslag: gr.
Totalvægten for tryksagen:

* STEP PRINT POWER tager forbehold for evt. vægt-tolerancer i papirkvalitet.