Mere om miljømarkedsføring og markedsføringsloven

Er din virksomheds produkter mindre belastende for klimaet eller miljøet end andre produkter?
Gør I en indsats for klimaet og miljøet – og vil I gerne bruge det i jeres markedsføring?
Så er der nogle ting, I skal være opmærksomme på i forhold til markedsføringsloven.
Step Print Power giver dig her hovedpunkterne i Forbrugerombudsmandens kvikguide.

- Forbrugerombudsmandens vejledning, som kvikguiden er en forkortet udgave af, siger det helt klart og med nogle sætninger, som vi kender fra ”almindelig” markedsføring, nemlig at ”Markedsføringen må ikke være vildledende og faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres”. Det er der som sagt ikke noget nyt i. Til gengæld er der brug for at tolke dem rigtigt, når du for eksempel markedsfører dine produkter som mere klimavenlige end andre produkter.

Generelle eller konkrete udsagn?
Det helt afgørende skelnen hos Forbrugerombudsmanden er mellem generelle og konkrete udsagn i miljømarkedsføringen. Der står bl.a.:
Generelle udsagn er positive udsagn om jeres virksomhed eller produkter som for eksempel ”grøn”, ”klimavenlig”, ”miljøvenlig”, ”bæredygtig” mv.”
Hvis I bruger den slags generelle udsagn om jeres virksomhed eller produkter, så skal I kunne dokumentere udsagn og påstande med en såkaldt livscyklusanalyse af jeres produkter.
I vejledningen står der følgende om en livscyklusanalyse:
»I en livscyklusanalyse kortlægger man (miljø)forholdene og vurderer de væsentlige (miljø)påvirkninger i hele produktets livscyklus fra anskaffelse af råmaterialer og fremstilling, brug og bortskaffelse af produktet samt transporter inden for og imellem disse faser”

Om konkrete udsagn står der:
”Det er naturligvis nemmere at dokumentere konkrete udsagn om en nærmere bestemt klima- eller miljøfordel ved et produkt. Konkrete udsagn er derfor nemmere at bruge i sin markedsføring. Neutral og konkret information om et produkt eller en virksomhed, der er givet på en objektiv måde, uden at miljømæssige eller etiske hensyn er fremhævet, vil normalt ikke blive anset for egnet til at vildlede forbrugerne.”

Vores anbefaling: Læs og spørg
- Vi anbefaler vores kunder, at de virkelig gør deres forarbejde, når de har nogle grønne vinkler på virksomhed og produkter, som de gerne vil bruge i markedsføringen. Den grønne dokumentation og argumentation skal være på plads. Det gælder i forhold til Forbrugerombudsmanden og markedsføringsloven, og det gælder i forhold til ikke at give kunderne en fornemmelse af, at der er tale om greenwashing, altså et forsøg på at sælge en grøn historie, der ikke er hold i. Det giver en masse badwill.
- Fra Step Print Power lyder rådet altså, at vores kunder kigger nærmere på Forbrugerombudsmandens kvikguide eller på selve vejledningen. For der er nogle ganske klare retningslinjer for, hvad der er god grøn praksis i markedsføringen. Alternativt er de velkommen til at spørge os, hvis de har brug for bæredygtige svar på nogle deres grønne spørgsmål omkring miljømarkedsføring.

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf